سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی ارتباطات انسانی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی ارتباطات انسانی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی ارتباطات انسانی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی ارتباطات انسانی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی ارتباطات انسانی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی ارتباطات انسانی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مبانی ارتباطات انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 مبانی ارتباطات انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 مبانی ارتباطات انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-97-98 مبانی ارتباطات انسانی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 مبانی ارتباطات انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 مبانی ارتباطات انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-98 مبانی ارتباطات انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 مبانی ارتباطات انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-97-98 مبانی ارتباطات انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 مبانی ارتباطات انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-98-99 مبانی ارتباطات انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 مبانی ارتباطات انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 مبانی ارتباطات انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-96-97 مبانی ارتباطات انسانی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-96 مبانی ارتباطات انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 مبانی ارتباطات انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 مبانی ارتباطات انسانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-99 مبانی ارتباطات انسانی 400 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ