سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس کد 1220981 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس کد 1220981
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس کد 1220981
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس کد 1220981
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس کد 1220981
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس کد 1220981


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 کد 1220981 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-97-98 کد 1220981 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 کد 1220981 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-89-90 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-94 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-93 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-89-90 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-96-97 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-98 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-95-96 کد 1220981 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-97-98 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-98-99 کد 1220981 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-94-95 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-95 کد 1220981 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-96-97 کد 1220981 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-96 کد 1220981 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-99 کد 1220981 400 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ