سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس حفظ جزء 30 قرآن کریم با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس حفظ جزء 30 قرآن کریم
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس حفظ جزء 30 قرآن کریم
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس حفظ جزء 30 قرآن کریم
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس حفظ جزء 30 قرآن کریم
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس حفظ جزء 30 قرآن کریم


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-97-98 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-94 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-93 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-96-97 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-98 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-95-96 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-97-98 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-98-99 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-94-95 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-95-96 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-95 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-96-97 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 350 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ