سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-97-98 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-95-96 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-95 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ