سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-98-99 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-98 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-96-97 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-97-98 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-96-97 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-96 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-97-98 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-97 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ