سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس فیزیولوزی اعصاب و غدد با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس فیزیولوزی اعصاب و غدد
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس فیزیولوزی اعصاب و غدد
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس فیزیولوزی اعصاب و غدد
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس فیزیولوزی اعصاب و غدد
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس فیزیولوزی اعصاب و غدد


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 فیزیولوزی اعصاب و غدد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 فیزیولوزی اعصاب و غدد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 فیزیولوزی اعصاب و غدد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 فیزیولوزی اعصاب و غدد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 فیزیولوزی اعصاب و غدد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 فیزیولوزی اعصاب و غدد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 فیزیولوزی اعصاب و غدد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 فیزیولوزی اعصاب و غدد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 فیزیولوزی اعصاب و غدد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 فیزیولوزی اعصاب و غدد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 فیزیولوزی اعصاب و غدد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-95-96 فیزیولوزی اعصاب و غدد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-96-97 فیزیولوزی اعصاب و غدد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 فیزیولوزی اعصاب و غدد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-89-90 کد 12181 300 دارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ