سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آسیب شناسی روانی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آسیب شناسی روانی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آسیب شناسی روانی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آسیب شناسی روانی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آسیب شناسی روانی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آسیب شناسی روانی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 آسیب شناسی روانی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آسیب شناسی روانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 آسیب شناسی روانی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 آسیب شناسی روانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-93 آسیب شناسی روانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 آسیب شناسی روانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-96-97 آسیب شناسی روانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 آسیب شناسی روانی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-95-96 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 آسیب شناسی روانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 آسیب شناسی روانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 آسیب شناسی روانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 آسیب شناسی روانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-95-96 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-96-97 آسیب شناسی روانی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 آسیب شناسی روانی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 آسیب شناسی روانی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ