سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روشهای اصلاح و تغییر رفتار با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس روشهای اصلاح و تغییر رفتار
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس روشهای اصلاح و تغییر رفتار
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس روشهای اصلاح و تغییر رفتار
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس روشهای اصلاح و تغییر رفتار
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس روشهای اصلاح و تغییر رفتار


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-97-98 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-98 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-97-98 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-98-99 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-95-96 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-96-97 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 350 دارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ