سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-97-98 آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-97-98 آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-95-96 آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-96-97 آمار توصیفی - آمار و ریاضی در علوم ورزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ