سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-97-98 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-97-98 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-98-99 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-94-95 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-95-96 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-96-97 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-96 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-89-90 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-99 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 400 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ