سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-95-96 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-98-99 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-95-96 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-96-97 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-97-98 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ