سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ترجمه متون اقتصادی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ترجمه متون اقتصادی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ترجمه متون اقتصادی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ترجمه متون اقتصادی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ترجمه متون اقتصادی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ترجمه متون اقتصادی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 ترجمه متون اقتصادی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 ترجمه متون اقتصادی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-93 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-89-90 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-96-97 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-98 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 ترجمه متون اقتصادی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-99 ترجمه متون اقتصادی 400 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-95-96 ترجمه متون اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-97-98 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-92-93 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-98-99 ترجمه متون اقتصادی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-94-95 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-95-96 ترجمه متون اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-96-97 ترجمه متون اقتصادی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-96 ترجمه متون اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ