سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-97-98 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-89-90 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-94 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-93 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-89-90 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-96-97 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-98 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-99 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 400 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-95-96 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-97-98 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-92-93 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-98-99 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-94-95 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-95-96 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-96-97 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-96 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ