سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-97 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-97-98 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-97-98 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-98-99 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-96-97 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-89-90 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-99 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 400 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ