سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس راهنمایی تحصیلی و شغلی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس راهنمایی تحصیلی و شغلی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس راهنمایی تحصیلی و شغلی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس راهنمایی تحصیلی و شغلی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس راهنمایی تحصیلی و شغلی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس راهنمایی تحصیلی و شغلی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-97-98 راهنمایی تحصیلی و شغلی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 راهنمایی تحصیلی و شغلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 راهنمایی تحصیلی و شغلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 راهنمایی تحصیلی و شغلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-97-98 راهنمایی تحصیلی و شغلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-90 راهنمایی تحصیلی و شغلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-98-99 راهنمایی تحصیلی و شغلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 راهنمایی تحصیلی و شغلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 راهنمایی تحصیلی و شغلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-96-97 راهنمایی تحصیلی و شغلی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-96 راهنمایی تحصیلی و شغلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 راهنمایی تحصیلی و شغلی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-98 راهنمایی تحصیلی و شغلی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-99 راهنمایی تحصیلی و شغلی 400 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 راهنمایی تحصیلی و شغلی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 راهنمایی تحصیلی و شغلی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ