سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-95-96 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-96-97 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-94 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-95 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-95-96 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-88-89 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-93 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ