سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آشنایی با سازمانهای دولتی ایران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آشنایی با سازمانهای دولتی ایران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آشنایی با سازمانهای دولتی ایران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آشنایی با سازمانهای دولتی ایران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آشنایی با سازمانهای دولتی ایران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آشنایی با سازمانهای دولتی ایران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-96-97 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-96 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-95 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-95-96 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-93 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-92-93 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ