سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-89-90 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ