سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس جغرافیایی جمعیت ایران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس جغرافیایی جمعیت ایران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس جغرافیایی جمعیت ایران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس جغرافیایی جمعیت ایران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس جغرافیایی جمعیت ایران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس جغرافیایی جمعیت ایران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 جغرافیایی جمعیت ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-94-95 جغرافیایی جمعیت ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 جغرافیایی جمعیت ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 جغرافیایی جمعیت ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 جغرافیایی جمعیت ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 جغرافیایی جمعیت ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 جغرافیایی جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 جغرافیایی جمعیت ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-95 جغرافیایی جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-96 جغرافیایی جمعیت ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 جغرافیایی جمعیت ایران 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 جغرافیایی جمعیت ایران 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 جغرافیایی جمعیت ایران 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 جغرافیایی جمعیت ایران 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 جغرافیایی جمعیت ایران 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ