سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-89-90 ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-91 ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ