سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-97-98 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-93 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-96-97 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-98 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-99 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 400 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-95-96 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ رایگان دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-98-99 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-94-95 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-95-96 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ رایگان دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-96-97 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-96 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ رایگان دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-90 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ