سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیاتCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ