سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-89-90 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-96-97 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-95 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-93 فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ