سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-96-97 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-95-96 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-95 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-96-97 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-96 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ