سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-95-96 مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 مخاطرات طبیعی - مدیریت بحران و ریسک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-89-90 کد 10808 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ