سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تامین و رفاه اجتماعی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تامین و رفاه اجتماعی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تامین و رفاه اجتماعی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تامین و رفاه اجتماعی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تامین و رفاه اجتماعی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تامین و رفاه اجتماعی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 تامین و رفاه اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 تامین و رفاه اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 تامین و رفاه اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 تامین و رفاه اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-95-96 تامین و رفاه اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 تامین و رفاه اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 تامین و رفاه اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 تامین و رفاه اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-95-96 تامین و رفاه اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-96-97 تامین و رفاه اجتماعی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 تامین و رفاه اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 تامین و رفاه اجتماعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 تامین و رفاه اجتماعی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 تامین و رفاه اجتماعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ