سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سازماندهی و مدیریت در تعاونیها با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سازماندهی و مدیریت در تعاونیها
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سازماندهی و مدیریت در تعاونیها
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سازماندهی و مدیریت در تعاونیها
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سازماندهی و مدیریت در تعاونیها
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سازماندهی و مدیریت در تعاونیها


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-89-90 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-94-95 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-96-97 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-96 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-89-90 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-97 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-88-89 سازماندهی و مدیریت در تعاونیها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ