سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس برنامه ریزی شهری با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس برنامه ریزی شهری
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس برنامه ریزی شهری
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس برنامه ریزی شهری
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس برنامه ریزی شهری
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس برنامه ریزی شهری


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 برنامه ریزی شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 برنامه ریزی شهری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 برنامه ریزی شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 برنامه ریزی شهری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 برنامه ریزی شهری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 برنامه ریزی شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 برنامه ریزی شهری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 برنامه ریزی شهری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 برنامه ریزی شهری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-95 برنامه ریزی شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-96-97 برنامه ریزی شهری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 برنامه ریزی شهری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 برنامه ریزی شهری 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 برنامه ریزی شهری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 برنامه ریزی شهری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 برنامه ریزی شهری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 برنامه ریزی شهری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ