سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس جامعه شناسی سیاسی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس جامعه شناسی سیاسی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس جامعه شناسی سیاسی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس جامعه شناسی سیاسی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس جامعه شناسی سیاسی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس جامعه شناسی سیاسی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 جامعه شناسی سیاسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 جامعه شناسی سیاسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-94 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-96-97 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 جامعه شناسی سیاسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-95-96 جامعه شناسی سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-91 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-95-96 جامعه شناسی سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 جامعه شناسی سیاسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 جامعه شناسی سیاسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ