سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-93 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-89-90 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-96-97 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-95-96 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-94-95 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-95-96 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-95 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-96-97 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ