سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس جغرافیای انسانی ایران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس جغرافیای انسانی ایران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس جغرافیای انسانی ایران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس جغرافیای انسانی ایران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس جغرافیای انسانی ایران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس جغرافیای انسانی ایران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-89-90 کد 10136 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 جغرافیای انسانی ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 جغرافیای انسانی ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-96-97 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 جغرافیای انسانی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-94-95 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 جغرافیای انسانی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-95-96 جغرافیای انسانی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-96-97 جغرافیای انسانی ایران 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 جغرافیای انسانی ایران 350 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ