سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-93 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-95-96 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-95 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-96-97 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ