سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-95-96 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-96-97 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-95-96 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-94-95 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 مبانی مردم شناسی - مبانی مردم شناسی جهانگردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ