سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 زبان تتخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 برنامه ريزي حمل و نقل شهري 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 بیان معماری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 مبانی جغرافیای شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 حقوق و قوانین شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 مدل کمی در شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 هندسه مناظر و مرایا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 جامعه شناسی شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 اقتصاد شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 بوم شناسی وطراحی محیطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 آمار در شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 تاریخ شهر و شهر سازی در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 طرح مبانی شهر سازی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 ریاضیات - ریاضیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 برنامه ریزی منطقه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 در آمدی بر شهر سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 مبانی جغرافیای شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 روش تحقیق در شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 برنامه ریزی مسکن - مسکن و اسکان غیر رسمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 منظر سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ