سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 آشنایی با هنر در تاریخ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آشنایی با هنر در تاریخ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 حکمت هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 حکمت هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 حکمت هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 تاریخچه کتابت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 تاریخچه کتابت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنر های سنتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 مبانی هنر و جلوه های ان در قران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 تاریخ نگارگری در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 مبانی هنر های تجسمی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 مبانی هنر های تجسمی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری - تجزیه و تحلیل آثار تجسمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 تحقیق در هنر های اسلامی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 کنترل کیفی و استانداردهای هنری اسلامی ایران1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 نمایش در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 کنترل کیفی و استانداردهای هنری اسلامی ایران2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 مبانی هنرهای تجسمی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 مبانی هنرهای تجسمی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 هندسه مناظر و مرایا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2 - هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2 - هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 انسان طبيعت طراحي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 انسان طبيعت طراحي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 تحقیق در هنر های اسلامی ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ