سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-90 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-90 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-90 آلودگی آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 بهداشت و بیماریهای دام طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-90 گیاهان دارویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 گوشت و بازرسی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 رفتار شناسی حیوانات اهلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 مقاومت مصالح 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 مبانی خاک ورزی و کاشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-90 پیدایش و رده بندی خاکها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-90 ترمودینامیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-90 طراحی باغ و پارک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-90 شیر و فراورده های آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-90 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-90 مکانیزاسیون کشاورزی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-90 موتورهای احتراقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-90 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-90 مکانیک سیالات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-90 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-90 مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-90 اکولوژی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-90 هیدرولیک انهار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-90 مدیریت مالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-90 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-90 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-90 فرآوري و بازاريابي محصولات شيلاتي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-90 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-90 مدیریت منابع آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-90 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-90 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 3-90 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 3-90 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 3-90 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 3-90 درختان و درختچه های ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 3-90 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 3-90 فیزولوژی تولید مثل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 3-90 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 3-90 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 3-90 اصول طراحی منظره و چشم انداز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 3-90 سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 3-90 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 3-90 حمایت جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 3-90 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 3-90 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 3-90 طراحی سیستمهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 3-90 مبانی داشت و براشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 3-90 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 3-90 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 3-90 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 3-90 صنایع چوب و کاغذ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 3-90 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 3-90 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 3-90 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 3-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 3-90 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 3-90 مکانیک تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 3-90 تشریح و رده بندی گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 3-90 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 3-90 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 3-90 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 3-90 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 3-90 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 3-90 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 3-90 ماشینهای ویژه دامپروری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 3-90 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 3-90 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 3-90 طرح بهسازی روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 3-90 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 3-90 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 3-90 زراعت خصوصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 3-90 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 3-90 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 3-90 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 3-90 اقتصاد تولید کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 3-90 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 3-90 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 3-90 هیدرولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 3-90 رابطه دام و مرتع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 3-90 ارزیابی اراضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 3-90 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 3-90 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 3-90 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 3-90 تكثير، پرورش و صيد آبزيان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 3-90 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 3-90 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 3-90 طراحی اجزاء 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 3-90 اکولوژی منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 3-90 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ