سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-89 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-89 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-89 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-89 زیست شناسی مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-89 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-89 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-89 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-89 درختان و درختچه های ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-89 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-89 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-89 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-89 مدیریت مالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-89 آمار 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-89 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-89 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-89 فیزیک مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-89 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-89 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-89 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-89 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-89 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-89 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-89 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-89 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-89 بازار یابی و مدیریت بازار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-89 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-89 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-89 مدیریت توسعه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-89 شناخت محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-89 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-89 ریاضی مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-89 شیمی مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ