سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید             

 

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آلودگی آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 هیدرولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 ترمودینامیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 آب و فاضلاب روستاها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 صنایع چوب و کاغذ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 فیزیک الکتریسته و مغناطیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 اقتصاد رياضي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 بازاریابی و صادرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 تکنولوژی روغن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 فیزولوژی تولید مثل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 شناخت و کاربرد تراکتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 خوراک و جیره نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 مکانیزاسیون کشاورزی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 تکنولوژی قند 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 میکروبیو لوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 اصول مدیریت آموزش و ترویج - مدیریت سازمانی و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 مقاومت مصالح 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 تغذیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 تغذیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 ماشینهای ویژه دامپروری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 بیوشیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 صنایع تخمیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 اصول آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 آمار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 بیماریها و ناهنجاریهای دستگاه تولید مثل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 مدیریت مالی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 مبانی خاک ورزی و کاشت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-93-94 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-93-94 بیمه محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-93-94 تکنولوزی گوشت و شیلات - صنایع گوشت و شیلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-93-94 تکنولوزی گوشت و شیلات - صنایع گوشت و شیلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-93-94 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-93-94 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-93-94 گوشت و بازرسی آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-93-94 طرح بهسازی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-93-94 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-93-94 اصول مهندسی صنایع غذایی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-93-94 مکانیزاسیون کشاورزی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-93-94 اصول مهندسی صنایع غذایی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-93-94 اصول مهندسی زهکشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-93-94 شیمی تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-93-94 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-93-94 تاسیسات در ساختمان روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-93-94 کنترل و گواهی بذر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-93-94 اقتصاد تولید کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-93-94 کنسرو سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-93-94 کنسرو سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-93-94 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-93-94 حشره شناسی و دفع آفات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-93-94 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-93-94 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-93-94 پرورش طیور - مرغداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-93-94 پرورش طیور - مرغداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-93-94 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-93-94 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-93-94 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-93-94 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-93-94 ارتباط و نوآوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 2-93-94 بیولوزی سلولی،زیست شناسی سلولی و ملکولی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 2-93-94 ایستای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 2-93-94 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
102 2-93-94 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
103 2-93-94 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 2-93-94 اکولوژی مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
105 2-93-94 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
106 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 2-93-94 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
108 2-93-94 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 2-93-94 ایستای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
110 2-93-94 زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 2-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 2-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
113 2-93-94 پرورش زنبور عسل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 2-93-94 فیزیک مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 2-93-94 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
116 2-93-94 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
117 2-93-94 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
118 2-93-94 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
119 2-93-94 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
120 2-93-94 تشریح و فيزيولوژي دام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
121 2-93-94 تشریح و فيزيولوژي دام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
122 2-93-94 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
123 2-93-94 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
124 2-93-94 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
125 2-93-94 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
126 2-93-94 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
127 2-93-94 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
128 2-93-94 سیاست کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
129 2-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
130 2-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
131 2-93-94 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
132 2-93-94 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
133 2-93-94 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
134 2-93-94 آفات انباری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
135 2-93-94 اکولوژی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
136 2-93-94 تكثير، پرورش و صيد آبزيان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
137 2-93-94 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
138 2-93-94 صنایع لبنی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
139 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
140 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
141 2-93-94 مبانی داشت و براشت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
142 2-93-94 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
143 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
144 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
145 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
146 2-93-94 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
147 2-93-94 تغذیه طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
148 2-93-94 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
149 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
150 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
151 2-93-94 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
152 2-93-94 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
153 2-93-94 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
154 2-93-94 خاکهای شور و سدیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
155 2-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
156 2-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
157 2-93-94 شیر و فراورده های آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
158 2-93-94 محیط زیست روستاها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
159 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
160 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
161 2-93-94 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
162 2-93-94 ارزیابی اراضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
163 2-93-94 طراحی باغ و پارک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
164 2-93-94 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
165 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
166 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
167 2-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
168 2-93-94 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
169 2-93-94 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
170 2-93-94 بهداشت و ایمنی کارخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
171 2-93-94 زراعت گیاهان صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
172 2-93-94 گیاهان دارویی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
173 2-93-94 چنگل شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
174 2-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
175 2-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
176 2-93-94 اصول نگهداری مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
177 2-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
178 2-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
179 2-93-94 صنایع روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
180 2-93-94 شیمی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
181 2-93-94 طراحی اجزاء 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
182 2-93-94 تغذيه دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
183 2-93-94 اقتصاد و مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
184 2-93-94 كانالهاي آبرساني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
185 2-93-94 بیوشمی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
186 2-93-94 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
187 2-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
188 2-93-94 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
189 2-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
190 2-93-94 طراحی سازه های آبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
191 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
192 2-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
193 2-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
194 2-93-94 اصول بسته بندی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
195 2-93-94 اصول برنامه ریزی ترویجی - طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
196 2-93-94 تکنولوژی موتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
197 2-93-94 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
198 2-93-94 اصول اصلاح نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
199 2-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
200 2-93-94 مدیریت توسعه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
201 2-93-94 کنترل کیفی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
202 2-93-94 کنترل کیفی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
203 2-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
204 2-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
205 2-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
206 2-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
207 2-93-94 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
208 2-93-94 سم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
209 2-93-94 تجزیه مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
210 2-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
211 2-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
212 2-93-94 استاتیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
213 2-93-94 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
214 2-93-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
215 2-93-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
216 2-93-94 رابطه دام و مرتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
217 2-93-94 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
218 2-93-94 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
219 2-93-94 اصول مهندسی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
220 2-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
221 2-93-94 تکنولوژی غلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
222 2-93-94 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
223 2-93-94 موتورهای احتراقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
224 2-93-94 تشریح و رده بندی گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
225 2-93-94 فرآوري توليدات دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
226 2-93-94 تکنولوژی مواد خوراکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
227 2-93-94 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
228 2-93-94 رفتار شناسی حیوانات اهلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
229 2-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
230 2-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
231 2-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
232 2-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
233 2-93-94 مکانیک تراکتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
234 2-93-94 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
235 2-93-94 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
236 2-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
237 2-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
238 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
239 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
240 2-93-94 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
241 2-93-94 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
242 2-93-94 مدیریت تولیدات روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ