سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آلودگی آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 هیدرولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 ترمودینامیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 آب و فاضلاب روستاها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 صنایع چوب و کاغذ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 فیزیک الکتریسته و مغناطیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 اقتصاد رياضي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 بازاریابی و صادرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 تکنولوژی روغن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 فیزولوژی تولید مثل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 شناخت و کاربرد تراکتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 خوراک و جیره نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 مکانیزاسیون کشاورزی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 تکنولوژی قند 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 میکروبیو لوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 اصول مدیریت آموزش و ترویج - مدیریت سازمانی و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 مقاومت مصالح 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 تغذیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 تغذیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 ماشینهای ویژه دامپروری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 بیوشیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 صنایع تخمیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 اصول آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 آمار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 بیماریها و ناهنجاریهای دستگاه تولید مثل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 مدیریت مالی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 مبانی خاک ورزی و کاشت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-93-94 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-93-94 بیمه محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-93-94 تکنولوزی گوشت و شیلات - صنایع گوشت و شیلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-93-94 تکنولوزی گوشت و شیلات - صنایع گوشت و شیلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-93-94 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-93-94 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-93-94 گوشت و بازرسی آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-93-94 طرح بهسازی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-93-94 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-93-94 اصول مهندسی صنایع غذایی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-93-94 مکانیزاسیون کشاورزی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-93-94 اصول مهندسی زهکشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-93-94 شیمی تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-93-94 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-93-94 تاسیسات در ساختمان روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-93-94 کنترل و گواهی بذر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-93-94 اقتصاد تولید کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-93-94 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-93-94 حشره شناسی و دفع آفات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-93-94 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-93-94 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-93-94 پرورش طیور - مرغداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-93-94 پرورش طیور - مرغداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-93-94 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-93-94 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-93-94 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-93-94 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-93-94 ارتباط و نوآوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-93-94 بیولوزی سلولی،زیست شناسی سلولی و ملکولی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-93-94 ایستای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-93-94 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 2-93-94 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 2-93-94 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 2-93-94 اکولوژی مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
102 2-93-94 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
103 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 2-93-94 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
105 2-93-94 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
106 2-93-94 ایستای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 2-93-94 زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
108 2-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 2-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
110 2-93-94 پرورش زنبور عسل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 2-93-94 فیزیک مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 2-93-94 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
113 2-93-94 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 2-93-94 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 2-93-94 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
116 2-93-94 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
117 2-93-94 تشریح و فيزيولوژي دام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
118 2-93-94 تشریح و فيزيولوژي دام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
119 2-93-94 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
120 2-93-94 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
121 2-93-94 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
122 2-93-94 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
123 2-93-94 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
124 2-93-94 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
125 2-93-94 سیاست کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
126 2-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
127 2-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
128 2-93-94 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
129 2-93-94 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
130 2-93-94 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
131 2-93-94 آفات انباری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
132 2-93-94 اکولوژی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
133 2-93-94 تكثير، پرورش و صيد آبزيان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
134 2-93-94 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
135 2-93-94 صنایع لبنی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
136 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
137 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
138 2-93-94 مبانی داشت و براشت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
139 2-93-94 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
140 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
141 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
142 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
143 2-93-94 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
144 2-93-94 تغذیه طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
145 2-93-94 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
146 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
147 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
148 2-93-94 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
149 2-93-94 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
150 2-93-94 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
151 2-93-94 خاکهای شور و سدیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
152 2-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
153 2-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
154 2-93-94 شیر و فراورده های آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
155 2-93-94 محیط زیست روستاها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
156 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
157 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
158 2-93-94 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
159 2-93-94 ارزیابی اراضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
160 2-93-94 طراحی باغ و پارک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
161 2-93-94 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
162 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
163 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
164 2-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
165 2-93-94 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
166 2-93-94 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
167 2-93-94 بهداشت و ایمنی کارخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
168 2-93-94 زراعت گیاهان صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
169 2-93-94 گیاهان دارویی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
170 2-93-94 چنگل شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
171 2-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
172 2-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
173 2-93-94 اصول نگهداری مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
174 2-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
175 2-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
176 2-93-94 صنایع روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
177 2-93-94 شیمی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
178 2-93-94 طراحی اجزاء 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
179 2-93-94 تغذيه دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
180 2-93-94 اقتصاد و مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
181 2-93-94 كانالهاي آبرساني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
182 2-93-94 بیوشمی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
183 2-93-94 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
184 2-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
185 2-93-94 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
186 2-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
187 2-93-94 طراحی سازه های آبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
188 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
189 2-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
190 2-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
191 2-93-94 اصول بسته بندی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
192 2-93-94 اصول برنامه ریزی ترویجی - طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
193 2-93-94 تکنولوژی موتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
194 2-93-94 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
195 2-93-94 اصول اصلاح نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
196 2-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
197 2-93-94 مدیریت توسعه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
198 2-93-94 کنترل کیفی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
199 2-93-94 کنترل کیفی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
200 2-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
201 2-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
202 2-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
203 2-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
204 2-93-94 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
205 2-93-94 سم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
206 2-93-94 تجزیه مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
207 2-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
208 2-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
209 2-93-94 استاتیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
210 2-93-94 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
211 2-93-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
212 2-93-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
213 2-93-94 رابطه دام و مرتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
214 2-93-94 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
215 2-93-94 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
216 2-93-94 اصول مهندسی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
217 2-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
218 2-93-94 تکنولوژی غلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
219 2-93-94 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
220 2-93-94 موتورهای احتراقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
221 2-93-94 تشریح و رده بندی گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
222 2-93-94 فرآوري توليدات دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
223 2-93-94 تکنولوژی مواد خوراکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
224 2-93-94 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
225 2-93-94 رفتار شناسی حیوانات اهلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
226 2-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
227 2-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
228 2-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
229 2-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
230 2-93-94 مکانیک تراکتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
231 2-93-94 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
232 2-93-94 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
233 2-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
234 2-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
235 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
236 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
237 2-93-94 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
238 2-93-94 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
239 2-93-94 مدیریت تولیدات روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ