سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-92-93 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-92-93 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 آلودگی آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 آشنایی با کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 صنایع چوب و کاغذ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 تشریح و رده بندی گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-92-93 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-92-93 خوراک و جیره نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-92-93 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-92-93 اصول و ترویج کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-92-93 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-92-93 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-92-93 خاکشناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-92-93 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-92-93 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-92-93 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-92-93 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-92-93 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-92-93 اصول اصلاح نباتات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-92-93 تكثير، پرورش و صيد آبزيان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-92-93 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-92-93 آفات انباری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-92-93 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-92-93 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-92-93 اكوتوريسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-92-93 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-92-93 سم شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-92-93 اکولوژی مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-92-93 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-92-93 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-92-93 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-92-93 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-92-93 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-92-93 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-92-93 زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-92-93 پرورش زنبور عسل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-92-93 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-92-93 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-92-93 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-92-93 اکولوژی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-92-93 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-92-93 اندازه گیری و ارزیابی مراتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-92-93 کنترل و گواهی بذر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-92-93 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-92-93 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-92-93 اکولوژی منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-92-93 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-92-93 ارزیابی اراضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-92-93 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-92-93 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-92-93 صنایع روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-92-93 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-92-93 اصول آموزش کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-92-93 كانالهاي آبرساني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-92-93 بیوشمی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-92-93 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-92-93 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-92-93 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-92-93 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 2-92-93 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 2-92-93 چنگل شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 2-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 2-92-93 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
103 2-92-93 فرآوري و بازاريابي محصولات شيلاتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 2-92-93 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 2-92-93 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
106 2-92-93 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 2-92-93 زراعت غلات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 2-92-93 زراعت غلات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
109 2-92-93 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
110 2-92-93 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
111 2-92-93 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 2-92-93 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
113 2-92-93 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 2-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 2-92-93 فیزیولوژی بعد از برداشت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
116 2-92-93 رابطه دام و مرتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
117 2-92-93 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
118 2-92-93 اصول مهندسی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
119 2-92-93 مدیریت توسعه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
120 2-92-93 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
121 2-92-93 پیدایش و رده بندی خاکها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
122 2-92-93 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
123 2-92-93 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
124 2-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
125 2-92-93 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
126 2-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
127 2-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
128 2-92-93 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
129 2-92-93 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
130 2-92-93 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
131 2-92-93 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
132 2-92-93 مدیریت تولیدات روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ