سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 آب و فاضلاب روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 صنایع روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 تغذيه دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 كانالهاي آبرساني 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 اصول مهندسی زهکشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 تکنولوژی مواد خوراکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 اقتصاد تولید کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 تکنولوژی موتور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 گوشت و بازرسی آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 اصول اصلاح نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 بازار یابی و مدیریت بازار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-91-92 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-91-92 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-91-92 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-91-92 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-91-92 اصول آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-91-92 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-91-92 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-91-92 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-91-92 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-91-92 ایستای 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-91-92 اقتصاد رياضي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-91-92 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-91-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-91-92 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-91-92 طرح بهسازی روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-91-92 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-91-92 شناخت و کاربرد تراکتور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-91-92 شیر و فراورده های آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-91-92 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-91-92 بیماریها و ناهنجاریهای دستگاه تولید مثل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-91-92 ماشینهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-91-92 سیاست کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-91-92 زراعت غلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-91-92 اصول مدیریت آموزش و ترویج - مدیریت سازمانی و منابع انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-91-92 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-91-92 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-91-92 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-91-92 مقدمات تکنولوژی آموزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-91-92 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-91-92 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-91-92 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-91-92 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-91-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-91-92 اصول آموزش بزرگسالان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-91-92 بیوشیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-91-92 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-91-92 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-91-92 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-91-92 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-91-92 تغذیه دام و طور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 2-91-92 خاکشناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 2-91-92 میکروبیو لوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 2-91-92 جانور شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 2-91-92 آبیاری عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 2-91-92 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 2-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 2-91-92 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 2-91-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
109 2-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
110 2-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 2-91-92 مدیریت مالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
112 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
113 2-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
114 2-91-92 مدیریت توسعه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
115 2-91-92 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
116 2-91-92 فرآوري توليدات دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
117 2-91-92 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ