سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-90-91 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 اقتصاد توسعه کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 مرتعداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-90-91 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-90-91 جنگلداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-90-91 مدیریت توسعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-90-91 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-90-91 اصول اصلاح نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-90-91 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-90-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-90-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-90-91 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-90-91 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-90-91 مقدمات تکنولوژی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-90-91 بازار یابی و مدیریت بازار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-90-91 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-90-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-90-91 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-90-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-90-91 اقتصاد تولید کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-90-91 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-90-91 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-90-91 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-90-91 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-90-91 آبیاری عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-90-91 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-90-91 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-90-91 علف های هرز و کنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-90-91 اصول آموزش بزرگسالان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-90-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-90-91 اصول زراعت - زراعت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-90-91 شناخت محیط زیست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-90-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-90-91 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-90-91 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-90-91 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-90-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-90-91 صنایع روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-90-91 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-90-91 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-90-91 آفات انباری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-90-91 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-90-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-90-91 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-90-91 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-90-91 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-90-91 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-90-91 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-90-91 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ