سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-89-90 شناخت و مدیریت حیات وحش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-89-90 اقتصاد رياضي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-89-90 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-89-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-89-90 جانور شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-89-90 سیاست کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 ترمودینامیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-89-90 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-89-90 مبانی خاک ورزی و کاشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-89-90 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-89-90 ژنتیک - ژنتیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-89-90 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-89-90 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-89-90 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-89-90 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-89-90 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-89-90 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-89-90 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-89-90 سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-89-90 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-89-90 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-89-90 تنوع زیستی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-89-90 آلودگی آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-89-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-89-90 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-89-90 طراحی اجزاء 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-89-90 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-89-90 اصول زراعت - زراعت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-89-90 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-89-90 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-89-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-89-90 اصول اصلاح نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-89-90 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-89-90 مبانی داشت و براشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-89-90 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-89-90 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-89-90 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-89-90 مرتعداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-89-90 شناسایی گیاهان مرتعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-89-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-89-90 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-89-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-89-90 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-89-90 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-89-90 اصول طراحی منظره و چشم انداز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-89-90 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-89-90 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-89-90 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-89-90 مدیریت مالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-89-90 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-89-90 شناخت و کاربرد تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-89-90 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-89-90 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-89-90 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-89-90 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-89-90 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-89-90 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-89-90 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-89-90 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-89-90 مکانیزاسیون کشاورزی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-89-90 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-89-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-89-90 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-89-90 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-89-90 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-89-90 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-89-90 تکنولوژی موتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-89-90 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-89-90 ماشینهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-89-90 شیمی آلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-89-90 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-89-90 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-89-90 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-89-90 مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-89-90 فیزیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-89-90 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-89-90 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-89-90 زراعت غلات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-89-90 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-89-90 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-89-90 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-89-90 اقتصاد تولید کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-89-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-89-90 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-89-90 زيست شناسي حفاظت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-89-90 رسم فنی و نقشه کشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-89-90 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-89-90 فیزیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-89-90 اکولوژی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-89-90 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-89-90 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-89-90 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 2-89-90 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 2-89-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 2-89-90 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 2-89-90 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 2-89-90 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
104 2-89-90 طراحی باغ و پارک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 2-89-90 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 2-89-90 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
107 2-89-90 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ