سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 خاکهای شور و سدیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 فیزیک الکتریسته و مغناطیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 بازاریابی و صادرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 تکنولوژی روغن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 سیاست کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 آلودگی آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 میکروبیو لوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 صنایع تخمیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 آمار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-93-94 بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-93-94 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-93-94 شیمی تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-93-94 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-93-94 اصول مهندسی زهکشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-93-94 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-93-94 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-93-94 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-93-94 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-93-94 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-93-94 كانالهاي آبرساني 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-93-94 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-93-94 زمین شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-93-94 گیاهان آبزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-93-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-93-94 جانور شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-93-94 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-93-94 ارزیابی اراضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-93-94 اصول نگهداری مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-93-94 تاسیسات در ساختمان روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-93-94 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-93-94 بیوشیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-93-94 اکولوژی مرتعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-93-94 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-93-94 چنگل شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-93-94 تكثير، پرورش و صيد آبزيان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-93-94 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-93-94 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-93-94 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-93-94 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-93-94 فرآوري توليدات دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-93-94 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-93-94 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 1-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 1-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
96 1-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 1-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ