سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 اصول مهندسی زهکشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 آلودگی آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 هیدرولیک انهار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 چنگل شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 سیاست کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 خاکهای شور و سدیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 مکانیک خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 صنایع چوب و کاغذ 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-92-93 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-92-93 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-92-93 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-92-93 بیمه محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-92-93 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-92-93 طراحی سیستمهای آبیاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-92-93 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-92-93 بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-92-93 ارزیابی اراضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-92-93 شناسایی گیاهان مرتعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-92-93 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-92-93 زيست شناسي حفاظت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-92-93 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-92-93 اقتصاد رياضي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-92-93 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-92-93 جانور شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-92-93 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-92-93 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-92-93 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-92-93 طراحی سازه های آبی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-92-93 آب و فاضلاب روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-92-93 شیمی آلی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-92-93 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-92-93 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-92-93 هیدرولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-92-93 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-92-93 اكوتوريسم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-92-93 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-92-93 آبیاری عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-92-93 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-92-93 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-92-93 صنایع روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-92-93 رابطه دام و مرتع 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-92-93 طراحی باغ و پارک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-92-93 تشریح و رده بندی گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-92-93 اصول مهندسی جنگل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-92-93 تغذيه دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-92-93 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-92-93 زمین شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-92-93 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 1-92-93 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 1-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 1-92-93 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 1-92-93 زیست شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 1-92-93 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 1-92-93 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 1-92-93 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 1-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
102 1-92-93 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 1-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
104 1-92-93 شناخت محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 1-92-93 اکولوژی جنگل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 1-92-93 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
107 1-92-93 اصول و ترویج کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 1-92-93 جنگلداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
109 1-92-93 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
110 1-92-93 زراعت غلات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
111 1-92-93 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
112 1-92-93 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
113 1-92-93 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
114 1-92-93 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
115 1-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ