سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 مساحی و نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 هیدرولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 آب و فاضلاب روستاها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 اقتصاد رياضي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 پیدایش و رده بندی خاکها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 سیاست کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 مقدمات تکنولوژی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 آلودگی آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 طراحی سیستمهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 خاکهای شور و سدیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 رسم فنی و نقشه کشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-91-92 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-91-92 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-91-92 فیزیولوژی بعد از برداشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-91-92 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-91-92 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-91-92 رسم فنی و نقشه کشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-91-92 گوشت و بازرسی آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-91-92 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-91-92 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-91-92 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-91-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-91-92 محیط زیست روستاها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-91-92 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-91-92 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-91-92 اصول و ترویج کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-91-92 مساحی و نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-91-92 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-91-92 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-91-92 بیولوژی خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-91-92 گیاهان دارویی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-91-92 شناخت و مدیریت حیات وحش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-91-92 ایستای 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-91-92 زمین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-91-92 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-91-92 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-91-92 اکولوژی جنگل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-91-92 آبیاری عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-91-92 طراحی سازه های آبی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-91-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-91-92 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-91-92 مکانیک سیالات و هیدرولیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-91-92 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-91-92 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-91-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-91-92 صنایع روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-91-92 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-91-92 كانالهاي آبرساني 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-91-92 اصول مهندسی زهکشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-91-92 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-91-92 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-91-92 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-91-92 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 1-91-92 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 1-91-92 طراحی سازه های آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 1-91-92 زراعت غلات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 1-91-92 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 1-91-92 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 1-91-92 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 1-91-92 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 1-91-92 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
102 1-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
103 1-91-92 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 1-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 1-91-92 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 1-91-92 کنترل و گواهی بذر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 1-91-92 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ