سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 ماشینهای ویژه دامپروری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 شناخت و مدیریت حیات وحش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 شیر و فراورده های آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 اقتصاد رياضي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 مقاومت مصالح 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 شیمی تجزیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 ارزیابی محیط زیست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 مبانی خاک ورزی و کاشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 موتورهای احتراقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 پرورش طیور - مرغداری - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 رابطه دام و مرتع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 تنوع زیستی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 آلودگی آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 طراحی اجزاء 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 طراحی سیستمهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 اصول اصلاح نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 مبانی داشت و براشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 تغذيه دام و طيور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 مکانیک سیالات و هیدرولیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 مکانیک تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 مکانیزاسیون کشاورزی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 درختان و درختچه های ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-90-91 صنایع چوب و کاغذ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-90-91 اصول و ترویج کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-90-91 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-90-91 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-90-91 شناسایی گیاهان مرتعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-90-91 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-90-91 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-90-91 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-90-91 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-90-91 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-90-91 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-90-91 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-90-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-90-91 استاتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-90-91 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-90-91 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-90-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-90-91 شناخت و کاربرد تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 1-90-91 سبزی کاری و گل کاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 1-90-91 مدیریت منابع آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 1-90-91 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 1-90-91 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 1-90-91 رفتار شناسی حیوانات اهلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 1-90-91 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 1-90-91 مکانیزاسیون کشاورزی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 1-90-91 ارزیابی اراضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 1-90-91 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
104 1-90-91 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 1-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
106 1-90-91 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
107 1-90-91 شیمی آلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 1-90-91 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 1-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
110 1-90-91 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
111 1-90-91 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
112 1-90-91 تکنولوژی موتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
113 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
114 1-90-91 صنایع روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 1-90-91 اصول آموزش کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
116 1-90-91 اصول مهندسی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
117 1-90-91 مکانیک سیالات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
118 1-90-91 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
119 1-90-91 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
120 1-90-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
121 1-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
122 1-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
123 1-90-91 چنگل شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
124 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
125 1-90-91 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
126 1-90-91 بهداشت و بیماریهای دام طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
127 1-90-91 مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
128 1-90-91 گیاهان آبزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
129 1-90-91 فیزولوژی تولید مثل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
130 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
131 1-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
132 1-90-91 هیدرولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
133 1-90-91 گوشت و بازرسی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
134 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
135 1-90-91 جانور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
136 1-90-91 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
137 1-90-91 زراعت غلات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
138 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
139 1-90-91 رسم فنی و نقشه کشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
140 1-90-91 فیزیولوژی بعد از برداشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
141 1-90-91 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
142 1-90-91 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
143 1-90-91 تشریح و رده بندی گیاهان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
144 1-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
145 1-90-91 اقتصاد تولید کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
146 1-90-91 پیدایش و رده بندی خاکها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
147 1-90-91 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
148 1-90-91 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
149 1-90-91 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
150 1-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
151 1-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
152 1-90-91 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
153 1-90-91 طراحی باغ و پارک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
154 1-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
155 1-90-91 گیاهان دارویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
156 1-90-91 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
157 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
158 1-90-91 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
159 1-90-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ