سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-89-90 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-89-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 اقتصاد توسعه کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 سیاست کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-89-90 پول و ارز و بانکداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-89-90 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-89-90 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-89-90 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-89-90 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-89-90 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 رسم فنی و نقشه کشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-89-90 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-89-90 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-89-90 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-89-90 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-89-90 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-89-90 فیزیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-89-90 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-89-90 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-89-90 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-89-90 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-89-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-89-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-89-90 ماشینهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-89-90 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-89-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-89-90 مساحی و نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-89-90 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-89-90 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-89-90 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-89-90 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-89-90 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-89-90 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-89-90 زمین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-89-90 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-89-90 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-89-90 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-89-90 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-89-90 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-89-90 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-89-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-89-90 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-89-90 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-89-90 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-89-90 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-89-90 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-89-90 ماشینهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-89-90 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-89-90 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-89-90 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-89-90 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-89-90 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-89-90 شیمی آلی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-89-90 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-89-90 ژنتیک - ژنتیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-89-90 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-89-90 مکانیک خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-89-90 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-89-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-89-90 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-89-90 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-89-90 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-89-90 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ