سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 جانور شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 ژنتیک - ژنتیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 اقتصاد توسعه کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 تنوع زیستی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 فیزیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 اقتصاد خرد 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 اصول اصلاح نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 درختان و درختچه های ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 ماشینهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 مدیریت مالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-88-89 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-88-89 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-88-89 مکانیزاسیون کشاورزی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-88-89 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-88-89 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-88-89 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-88-89 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-88-89 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-88-89 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-88-89 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-88-89 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-88-89 مدیریت تولیدات روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-88-89 شیمی آلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-88-89 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-88-89 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-88-89 گیاهان آبزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-88-89 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-88-89 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-88-89 بازار یابی و مدیریت بازار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-88-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-88-89 مدیریت توسعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-88-89 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-88-89 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-88-89 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-88-89 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-88-89 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-88-89 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-88-89 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-88-89 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ