سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 دامپروری عمومی - علوم دامی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 اقتصاد توسعه کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 فیزولوژی تولید مثل 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 فیزیک خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 خوراک و جیره نویسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 مرتعداری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 باغبانی عمومی - علوم باغی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 طراحی سیستمهای آبیاری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 اصول اصلاح نباتات 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 آمار 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 مدیریت مالی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 بهداشت و بیماریهای دام طیور 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 تنوع زیستی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 بازار یابی و مدیریت بازار 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 فیزیولوژی بعد از برداشت 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 فیزیک مقدماتی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 فیزیک عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 پرورش طیور - مرغداری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 زیست شناسی مقدماتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 تشریح و فيزيولوژي دام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 ریاضیات 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 جانور شناسی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-87-88 ماشینهای کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-87-88 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-87-88 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-87-88 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-87-88 درختان و درختچه های ایران 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-87-88 سم شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-87-88 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-87-88 اقتصاد سنجی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-87-88 گیاهان دارویی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-87-88 اقتصاد خرد 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-87-88 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-87-88 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-87-88 شیمی و حاصلخیزی خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-87-88 اصول زراعت - زراعت عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-87-88 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-87-88 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-87-88 تغذیه طیور 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-87-88 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-87-88 اکولوژی - اکولوژی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-87-88 خاکشناسی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-87-88 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-87-88 جنگلداری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-87-88 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-87-88 اصلاح نژاد دام و طیور 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-87-88 مکانیزاسیون کشاورزی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-87-88 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-87-88 گیاه شناسی 1 * عمومی * 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-87-88 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-87-88 اکولوژی - اکولوژی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-87-88 ماشینهای کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-87-88 بیوشمی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-87-88 ازدیاد نباتات 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-87-88 اصول مهندسی زهکشی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-87-88 بیولوژی خاک 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-87-88 جامعه شناسی روستایی و عشایری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-87-88 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-87-88 چنگل شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-87-88 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-87-88 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-87-88 گیاهان آبزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-87-88 هیدرولوژی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-87-88 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-87-88 شیمی آلی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-87-88 ژنتیک - ژنتیک عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-87-88 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-87-88 مکانیک خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-87-88 زراعت غلات 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-87-88 چوب شناسی و حفاظت چوب 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-87-88 خاکشناسی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-87-88 باغبانی عمومی - علوم باغی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-87-88 رابطه دام و مرتع 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-87-88 فیزیک عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-87-88 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-87-88 اصول مهندسی جنگل 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-87-88 مدیریت توسعه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-87-88 ریاضی مقدماتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-87-88 مکانیک تراکتور 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-87-88 دامپروری عمومی - علوم دامی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-87-88 فیزیولوژی گیاهان زراعی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ