سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 اجرای راهسازی و روسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مدیریت ایمنی کارگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 روشهای ساخت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 اصول مهندسی زلزله 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 تحلیل سازه 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 هیدرولیک و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 روشهای ساخت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 مهندسی ارزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 استانداردهای مدیریت پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 مهندسی عوامل انسانی-مهندسی فاکتور های انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 مدیریت مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 برنامه ریزی و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 اصول و فنون نظارت بر اجرا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 اصول و فنون نظارت بر اجرا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 طراحی سازه های بنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 طراحی معماری و شهر سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 اصول و مقررات پیمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 استاتیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 برنامه ریزی و کنترل پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ